Příklady vzorů soudních podání, dohod a právních úkonů v rodinném právu:
1. Manželství
1.01. Vznik manželství 1.02. Neplatnost a neexistence manželství 1.03. Vztahy mezi manžely 1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého 1.05. Rozvod
2. Vztahy mezi rodiči a dětmi
2.01. Rodičovská zodpovědnost 2.02. Výchovná opatření 2.03. Určení rodičovství 2.04. Osvojení 2.05. Poručenství a opatrovnictví
3. Výživné
3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí 3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými 3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely 3.04. Výživné rozvedeného manžela 3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce 3.06. Společná ustanovení (o výživném)

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Členění
1. Manželství

1.01. Vznik manželství
1.02. Neplatnost a neexistence manželství
1.03. Vztahy mezi manžely
1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
1.05. Rozvod

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost
2.02. Výchovná opatření
2.03. Určení rodičovství
2.04. Osvojení
2.05. Poručenství a opatrovnictví

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí
3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými
3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely
3.04. Výživné rozvedeného manžela
3.05. Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce
3.06. Společná ustanovení (o výživném)
Mezinárodní smlouvy
O projektu Rodina
Projekt rodina je jediným komplexním projektem v prostoru juristic.cz, na jehož obsah se podařilo zajistit finanční prostředky. Projekt podpořilo OSF Praha v roce 2000. Ostatní části juristic.cz vznikají v rámci zájmové činnosti členů Spolku JURISTIC.